Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Operační program Praha

Operační program Praha - adaptabilita

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Společnost realizovala v období 1/2011 – 3/2012 projekt s názvem „Podpora adaptability ve společnosti ZENOVA services s.r.o.“ Tento projekt (registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33205) byl realizován v rámci prioritní osy 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky za dotační podpory Operačního programu Praha - Adaptabilita z prostředků Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu bylo zvýšení odborných znalostí a dovedností především vedoucích zaměstnanců společnosti. Projekt přispěl k prohloubení a rozšíření kvalifikace celkem 37 zapojených osob zavedením systému vzdělávání jako kontinuálního a systematického procesu zvyšujícího adaptabilitu našich zaměstnanců na trhu práce a  zvýšil úroveň teoretických a praktických znalostí a dovedností pracovníků ve firmě, podpořil kvalitu, produktivitu a přidanou hodnotu jejich práce a posílil konkurenceschopnost společnosti při poskytování komplexních úklidových služeb svým klientům.

Za pomoci odborných lektorů proběhla výuka zaměstnanců v následujících vzdělávacích kurzech:

 1. Program Růstem proti trhu I a II
 2. Program Růstem proti trhu II
 3. Program Štíhlým myšlením k vyšší produktivitě
 4. Program Řešení konfliktů
 5. Program Dynamický manažer
 6. Program Manažerská akademie
 7. Program Řízení efektivního týmu
 8. Program Finanční účetnictví pro nefinanční manažery
 9. Program Manažerské dovednosti
 10. Program Rozvoj měkkých dovedností
 11. Program Firemní kultura