Školíme zaměstnance s podporou prostředků EU

Společnost ZENOVA services s.r.o. získala podporu z prostředků Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") na realizaci projektu s názvem „Podnikové vzdělávání řídících pracovníků společnosti ZENOVA services s.r.o.“. Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a dovedností řídících pracovníků společnosti v oblasti manažerských dovedností.  Vybraní vedoucí zaměstnanci budou v rámci projektu proškoleni v oblastech soft skills – tedy například time managementu, práce v týmu, metodách kreativního řízení apod. Celkem bude proškoleno 32 řídících pracovníků. Celkové způsobilé náklady projektu byly schváleny ve výši 3 036 160,- Kč, spolufinancování z OPZ je ve výši 85% celkových způsobilých nákladů. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality poskytovaných služeb směrem k zákazníkům a efektivnější chod společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a ostatních klíčových obchodních procesů.

Datum zahájení: 15. 3. 2017

Datum ukončení: 15. 11. 2018

Míra podpory: 85%. Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.