Studie úlohy výzkumného a inovačního systému členských států EU

V roce 206 byla ve spolupráci s Institutem evropské integrace NEWTON College, a.s. realizována studie na téma "Reflexe úlohy výzkumného a inovačního systému v podpoře změn specializačních profilů ekonomik a jejich výkonu vybraných členských států EU-27 v české ekonomice podle priorit projektu Evropa 2020". Studii zpracoval Ing. Karel Zeman,CSc.

Reflexe sociální dimenze strategie Evropa 2020 v české ekonomice.pdf