O společnosti

Jsme česká společnost s dvacetiletou tradicí působení na českém trhu v oblasti facility managementu. Našim klientům poskytujeme komplexní služby zahrnující správu a údržbu nemovitostí, energetický management, technické a administrativní služby, úklid a 24hodinový helpdesk.

Díky více než 2000 zaměstnanců jsme pro naše klienty silným partnerem, na kterého se mohou spolehnout – kdykoliv a kdekoliv.

Jsme dlouhodobě certifikováni systémy:

 • ISO 9001:2008 – systém managementu jakosti
 • ISO 14001:2004 – systém environmentálního managementu
 • OHSAS 18001:2007 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
 • ISO 27001:2013 – systém managementu bezpečnosti informací

máme osvědčení:

 • NBÚ Osvědčení podnikatele - stupeň utajení vyhrazené
 • DDD Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Jsme členem:

 • Britské obchodní komory
 • Kanadské obchodní komory
 • Německé obchodní komory
 • Italské obchodní komory
 • Francouzské obchodní komory

Společnost ZENOVA services s.r.o. je pravidelně vyhodnocována Evropskou společností pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci s oceněním „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ firem České republiky.

Svěříte-li zajištění svého požadavku společnosti ZENOVA services s.r.o., získáte komplexní služby na odborné úrovni.

Hodnoty a vize společnosti

Naším hlavním cílem jsou spokojení klienti, dlouhodobá prosperita a spokojení zaměstnanci. Každý klient a každý zaměstnanec je pro nás důležitý, neboť tvoří základ našeho úspěchu.

Neméně důležitý je přátelský vztah k životnímu prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví všech našich klientů a zaměstnanců. Všichni zaměstnanci dbají na kvalitu prováděných služeb, neznečišťování životního prostředí, bezpečnost svou a bezpečnost informací, se kterými přicházejí do styku.

Klademe důraz na kvalitní a spolehlivé dodavatele a dbáme na kultivovaný přístup k našim kolegům, zaměstnancům a všem spolupracovníkům.

Usilujeme o neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací (dodržujeme GDPR) v průběhu všech činností podniku. Zaměřujeme se na používání ekologičtějších úklidových prostředků, snižování spotřeby vstupních surovin, minimalizaci odpadů, prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a zlepšování pracovního prostředí našich zaměstnanců.

Nasloucháme požadavkům partnerů mimo i uvnitř naší společnosti. Zajímají nás názory ostatních, bereme je jako námět k zamyšlení a na jejich základě se snažíme neustále zlepšovat kvalitu naší práce. Při jednání s našimi partnery hledáme flexibilní řešení a snažíme se o co nejrychlejší splnění jejich požadavků.

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, získáte kvalitní službu, postaráme se o veškeré organizační a personální starosti a budete mít více času soustředit se na Váš hlavní předmět podnikání.

Místa našeho působení:

Místa našeho působení